Hoe werkt het

Het ontstaan van provocatief coachen

Laten we bij het begin beginnen: het ontstaan van provocatieve therapie… Therapeut Frank Farelly, overleden in 2013, volgde de Rogeriaanse school, waarbij je vooral moest luisteren naar de client. Hij ontdekte dat er manieren zijn waarbij je effectiever de dieper liggende niveaus van de client kunt raken. Hierbij ging Farelly uit van een nieuwe set vooronderstellingen die later de principes van provocatief coachen zouden worden.

 

Vooronderstellingen (principes) van provocatief coachen

De kwetsbaarheid van cliënten wordt zo vaak overdreven. Ze kunnen best wel wat hebben!
Het kan erg effectief zijn om ‘liefdevolle/therapeutische wreedheid’, ‘blijmoedig sadisme’, ‘hardhandige liefde’ en ‘genezende humor’ te gebruiken. Om steeds maar serieus met de klant mee te gaan, noemt Farrelly ‘misplaatste vriendelijkheid.’
Mensen hebben een uitdaging nodig om vervolgens, als antwoord daarop, te veranderen en te groeien.
Als je ervoor kiest, kun je veranderen.
Hoe erg of lang de situatie er al is, cliënten hebben veel grotere mogelijkheden om iets te veranderen dan therapeuten aannemen.
Hoe de cliënt zich ten opzichte van de therapeut gedraagt, is een vrij nauwkeurige afspiegeling van hoe hij zich in andere relaties gedraagt.

 

Waarom werkt provocatieve therapie? 

95% van de cliënten kwam na de eerste maal bij Farrelly terug. Hun redenen waren:
Hij heeft door wat ik mezelf allemaal aandoe.

  • Hier gebeurt er tenminste iets.
  • Hij is niet bang om de kern aan te pakken.
  • Hij heeft mij door en we kunnen er ook nog om lachen!
  • Wat hij zegt is niet zo leuk, maar er is erg goed contact. Hij zegt tenminste wat hij vindt.