Het klinkt als het intrappen van een open deur: ‘van fouten kun je leren’. Maar weten dat fouten maken hoort bij leren, zegt niets over de mate waarin jij jezelf en anderen fouten gunt.


Gunnen kun je hier op twee manieren interpreteren:
Je gunt iemand een grote hoeveelheid fouten;
Je gunt iemand zijn eigen fout, zonder dat je deze fout voor hem of haar wilt oplossen.

Een grote hoeveelheid fouten gunnen
Fouten maken hoort bij leren. Fouten vertellen dat je iets nog niet kunt en dat je op zoek moet gaan naar andere manieren om een oplossing te vinden. Soms zit de oplossing in meer oefenen, maar heel vaak zijn fouten nodig om inzicht te krijgen in het probleem. Wanneer je actief bezig bent met een probleem geef je jezelf de kans om de oplossing te ontdekken.


Mensen die bereid zijn om fouten te maken, zijn in staat om zichzelf te verbeteren. Zij begrijpen dat fouten nodig zijn in een leerproces. Deze mensen dagen zichzelf uit en leggen de lat steeds iets hoger. Zij gaan daarbij uit van wat zij beheersen en kijken naar wat zij kunnen verbeteren om een beheersingsniveau te krijgen dat net een treetje hoger ligt. Daarna oefenen zij net zo lang tot het doel behaald is, om vervolgens de lat opnieuw een stukje hoger te leggen.


Het verschil tussen de meester en de beginner is, dat de meester meer fouten heeft gemaakt, dan dat de beginner het ooit geprobeerd heeft.


Iemand zijn eigen fout gunnen
Mensen hebben vaak de neiging om de problemen van een ander weg te nemen. Zo willen opvoeders bijvoorbeeld hun kind behoeden voor vervelende ervaringen. Toch zijn het juist fouten en hobbels op de weg die ons sterker maken. Wanneer je de kans krijgt om fouten te maken, van fouten te leren en je eigen probleem op te lossen, geeft dat zelfvertrouwen en een gevoel van competentie. Echter als anderen jouw probleem gaan oplossen, ontvang je daarmee indirect het signaal dat je daar zelf niet toe in staat bent.


Jezelf fouten gunnen
Er zit een groot verschil tussen zeggen dat je fouten mag maken, vinden dat je fouten mag maken en accepteren dat je fouten maakt. Jezelf fouten gunnen betekent dat je accepteert dat risico’s nemen en fouten maken hoort bij leren. Dat je weet dat de weg naar succes nooit een rechte weg is. En dat je begrijpt dat als je aan het leren bent, het onmogelijk is om iets perfect te beheersen.