Wat is een destructieve relatie ?

Destructieve relaties zijn relaties die je meer kwaad doen dan goed. Ze gaat heel erg op en af. Het gaat goed en alles is fijn totdat er een confrontatie is die uitmondt in een heftige ruzie. Je krijgt zeer gemene opmerkingen naar je hoofd geslingerd, je wordt op je kleine kantjes gepakt, er wordt met iets naar je gesmeten of je deelt zelf in de klappen. Als je er iets van zegt, dan ben jij diegene die overdrijft.

Wat in het begin zo een fijne relatie was, lijkt nu elke keer verder af te brokkelen. Het vertrouwen gaat zoek in de partner maar helaas vaak ook je zelfvertrouwen. Doordat je zo vaak te horen krijgt dat jij je aanstelt, overdrijft, te gevoelig of onmogelijk lastig bent,… ga je twijfelen aan jezelf. De relatie put jou emotioneel helemaal uit.

Het gevaar is dat je het contact met je intuïtie verliest. Je twijfelt aan je buikgevoel en legt de oorzaak te veel bij jezelf alsof de ander gelijk heeft. Je voelt dat het niet klopt en toch loop je vast en lijk je het niet te kunnen oplossen. Misschien had je niet zo een geweldige jeugd waardoor je niet leerde dat jouw gevoelens ook meetellen en van belang zijn? Misschien was  je het gewoon jezelf opzij te schuiven? Of misschien heb je nooit gevoeld hoe het is om gerespecteerd te worden in jouw zijn, emoties, noden, grenzen,