Zit jij vast in een destructieve relatie?

Herken je dat;

 • Alles steeds weer aan jou ligt?
 • Je dingen niet duidelijk kunt maken?
 • Je beschuldigd wordt van achterdocht?
 • Jij en jouw gevoelens niet serieus genomen worden?
 • Normale wederkerige communicatie niet mogelijk is?
 • Je onzeker bent geworden terwijl je dat eerder nooit was?
 • Je je uitgeput voelt?
 • Er een exclusieve band wordt gecreëerd maar emotionele verbinding ontbreekt?
 • Je niet kunt stoppen met piekeren over het onrecht dat je aangedaan is?
 • Hij/zij nooit duidelijkheid kan geven?
 • Je genegeerd wordt?
 • Je wordt onthouden van emotionele basisbehoeften?
 • Je niet kunt begrijpen hoe gewetenloos je behandeld of verlaten bent?
 • Er altijd over jouw gevoel heen gewalst wordt?
 • De schuld altijd bij een ander wordt neergelegd?
 • Hij/zij zich altijd negatief over een ander uit laat?
 • Je geen feedback kan uiten zonder ‘gestraft’ te worden?
 • Er geen oprechte interesse en empathie is voor jou?
 • Zijn/haar eigen belangen centraal staan?
 • Je gekleineerd wordt of op een sarcastische manier naar beneden wordt gehaald?
 • Je aan jezelf twijfelt of het idee kan hebben dat jijzelf gek bent?
 • Je merkt dat zijn/haar woorden en daden niet met elkaar overeenkomen?
 • De ander het niets kan schelen hoe jij je voelt?

De ander van zichzelf een slachtoffer maakt en nooit verantwoordelijkheid neemt?

Regels voor normale communicatie gelden niet

Dat wat voor ‘normale’ menselijke communicatie geldt, gaat niet op bij een destructieve relatie. Normale communicatie- en relatieregels werken dan juist contraproductief. Je inleven in een ander, je eigen aandeel bekijken, problemen uitpraten en goede feedback geven, zaken die normaal het contact verbeteren, maken jou in de relatie met een destructieve dader enkel kwetsbaarder. Ook confronterend gedrag of grenzen stellen werkt vaak niet: het kan juist forse tegenreacties oproepen. Telkens gaan daders eenzijdig over de grenzen van de ander, zonder naar hun eigen aandeel te kijken of hierop aanspreekbaar te zijn. Dit werkt vervormend en leidt op den duur tot het volstrekt negeren en zelfs afstraffen van de reële wensen, gevoelens en gedachten van de ander door de dader. Daarnaast is onderliggend dreigend gedrag niet incidenteel of situationeel maar continu en structureel aanwezig, waardoor slachtoffers vaak geen tegenspraak meer durven te geven.