Omgaan met tegenslagen: voed je kind op met het belang van ‘falen’ en weer doorzetten

 

Alleen de persoon met laag zelfvertrouwen kijkt naar de negatieve dingen in plaats van de positieve dingen, en wil het verhaal verbergen.

Voed je kind op met het belang van ‘falen’ en weer doorzetten

Doe dit: het is cruciaal voor kinderen om ze te leren waardige daden te blijven verrichten en bereid zijn te falen
Bemoedig je kinderen altijd om te blijven doorgaan met het doen van waardige dingen, waarbij het gewoon kan gebeuren dat het kind faalt. Laat je kind actie ondernemen ondanks de aanwezige kans dat het faalt. Het is cruciaal dat het kind snapt dat falen niet erg is en dat actie belangrijk is.

 

Waarom? Falen is niet wie je bent! En het is nodig!
Je falen is niet wie je bent, leert het feedback-model ons. Kinderen met zelfvertrouwen weten dit onbewust als de ouders dat goed hebben ‘geprogrammeerd’ in de opvoeding. Dit soort kinderen zijn bereid te experimenteren en daardoor worden ze beter: ze gaan door het leerproces en krijgen zo meer vaardigheden. Puur doordat het kind bereid is te falen.
En dan is het zaak om al het mooie en nuttige in het ‘falen’ te zien: het zijn referentie-ervaringen waarop je terug kunt kijken en waarvan je kunt weten: dat is een daad van een goed mens die waardige, nuttige dingen gedaan heeft en het verhaal deelt met anderen.