Familieopstelling

Wat zijn familieopstellingen, oftewel systemisch werk

Hier vind je een uitleg over deze methodiek en de stappen en vragen.

Familieopstellingen werken ook in organisaties, hier zou je kunnen spreken van een organisatieopstelling of een teamopstelling.


Waarom familieopstellingen?
Gedragspatronen die je in het dagelijks leven vertoont, kunnen te maken hebben met je ‘systeem van herkomst.’ Dat familiesysteem is je biologische familie: de familie waar je een bloedband mee hebt.


Heb je bijvoorbeeld op een bepaalde manier voor je ouder gezorgd en heb je te veel verantwoordelijkheid op je genomen, dan ga je dat patroon terugzien in je dagelijks leven: dan bied je overal je hulp aan en zeg je: ‘Oké, ik doe het wel.’ De vraag is dan: wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?


In bovenstaand voorbeeld heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de rollen die je wel of niet hoort te hebben in een bepaalde fase van je leven. Je hebt een plek ingenomen waar je eigenlijk niet hoort te staan in het familiesysteem.


Het gaat erom dat je de rollen weer herstelt en je eigen plek weer inneemt. Mensen die namelijk niet op de juiste plek staan, krijgen bijvoorbeeld te maken met…
Structureel gedoe in je leven.
Relaties die niet lekker lopen.
Steeds mot krijgen met je leidinggevende.
Te veel verantwoordelijkheid op je schouders nemen.
Je te snel schuldig voelen.


Als je jouw plek in het familiesysteem herstelt, zullen dat soort patronen zich ook gaan oplossen.

 

Wat zijn familieopstellingen?

Een familieopstelling is een methodiek om te kunnen zien waar jij op dit moment staat in je familiesysteem. Dat doe je door poppetjes of echte mensen in een ruimte neer te zetten. Deze representanten representeren je familieleden. Vervolgens kun je hier een verandering in aanbrengen tijdens de opstelling

De rollen en plekken in het familiesysteem kunnen in zo’n opstelling in ere hersteld worden. Op dezelfde manier waarop je bijvoorbeeld een ruimte kunt eren – en de eigenaar van de ruimte.
Het is een heldendaad als het kind kan buigen voor het onvermogen van de ouders. Gebeurt het in een opstelling, dan gebeurt het intern ook.
Het doel van een familieopstelling is dus om helderheid te krijgen over je familiesysteem én om de eerste beweging te maken om iets te veranderen. Daarnaast helpt een familieopstelling met verwerking door de (verborgen) thema’s te benoemen en te eren.


Er zijn creatieve dingen te bedenken om op te stellen. Je kunt bijvoorbeeld ook tegenpolen opstellen, zoals een tegenpool van het probleem. Vasthouden is bijvoorbeeld het tegenovergestelde van incontinentie.

 

Je doet het zelf: je hebt er niemand voor nodig
Een familieopstelling doe je met behulp van representanten of poppetjes. Je familie hoeft er dus niet daadwerkelijk bij te zijn. Sterker nog: ze hoeven niet eens te weten dat je het doet. Je doet het volledig met jezelf en tóch zal het effect gaan hebben in de buitenwereld. Dit is het principe ‘de wereld is je spiegel.’

Familieopstellingen werken via het zesde zintuig: het is niet logisch
Familieopstellingen zijn fenomenologisch. Hoe het werkt, dat weet niemand. Dat het werkt, dat zien we terug in patronen en dat kunnen we voelen.

 

Onderstaande link geeft meer uitleg over familieopstellingen,

Onderstaande link laat zien hoe een opstelling in een organisatie er uit kan zien.