Veel mensen vinden het eng om hun emoties volledig toe te laten.
Als we onze emoties toelaten kan dat er voor zorgen dat we ons kwetsbaar voelen.
Het is een uitdaging om ons op ons gemak te voelen met deze kwetsbaarheid. Een grote barrière hierbij is dat er toch een soort maatschappelijke angst is voor emoties. Er wordt ons al vroeg geleerd dat huilen zwak is en als je boos bent word je op de gang gezet.

 

Maar weggedrukte emoties kunnen zich vastzetten in ons lichaam en tot lichamelijke en psychische ziektes en verstoringen in onze energiehuishouding leiden.
En er zijn nog veel meer redenen om je emoties te leren onderkennen en echt toe te laten.

Ten eerste geven emoties kleur aan je leven, ze geven kleur aan de wereld.
Zonder emotie zou ons leven grijs en grauw zijn, kleurloos.

Ook zorgt emotie voor hartstocht, voor passie en voor kracht.
Emotie zorgt ervoor dat je bloed sneller kan gaan stromen en geeft diepgang aan het leven.

In de begeleidingsgesprekken kunnen we samen kijken naar de (belemmerende)emotie waarvan je de oorzaak (nog) niet kent en hoe je er mee om kunt gaan. Emoties geven de gemoedstoestand aan, soms is dat handig en soms heb je er last van.